Fitness Yoga

BodyArt

Fitness jóga je moderní odvětví jógy, čerpající prvky z několik tisíc let staré hathajógy. Jednotlivé cvičební polohy (ásány) jsou dynamičtější a plynule přecházejí z jedné do druhé. V úvodní části jsou kromě cviků na dech a koncentraci také zařazeny cviky, které připravují organismus na následné fyzické cvičení. Hlavní část se skládá z jednotlivých sestav, řazených dynamicky za sebou, […]